Dzisiaj jest: 18 Luty 2018    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

Kalendarz

luty 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

NewsletterWiadomość HTML?

Sonda

Czy portal www.ofszlaksobieskiego.pl spełnia Państwa oczekiwania?

Dodaj nową odpowiedź!
3 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

odwiedziny:odwiedziny:3390887

Piaski

Gmina Piaski bierze udział w projekcie Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim. Jednym z elementów tego projektu są konsultacje społeczne, których celem jest uzyskanie materiałów, wskazujących oczekiwania społeczeństwa w procesie decyzyjnym przy realizacji inwestycji kluczowej dla Gminy Piaski. Państwa wnioski i uwagi będą cennym materiałem przy wyborze optymalnej koncepcji architektonicznej rewitalizacji przestrzeni poprotestanckiego zespołu wzgórza „Kościelec” wraz z ruinami.
    Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o czynny udział w konsultacjach. Będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety w sposób elektroniczny lub wypełnienie jej i przesłanie na adres urzędu -Urząd Miejski Piaski ul. ul. Lubelska 77,
21-050 Piaski, lub wrzucenie ankiety do skrzynki ustawionej w holu urzędu na  parterze. Przed pokojem nr 1. Termin wiążący na dostarczenie ankiety – 24 października 2014 r.

Instrukcja do ankiety
W pytaniach 1, 2, 3, 4, 7 proszę o podkreślenie wybranej odpowiedzi.
W pytaniach 5, 6, 8 proszę o odpowiedź w formie opisowej (limit miejsca na opis nie jest określony i może być dowolny)

1. Czy zgadza się PAN/PANI, że realizacja projektu rewitalizacji przestrzeni poprotestanckiego zespołu wzgórza „Kościelec” wraz z ruinami na cele turystyczno-kulturowe

 

2

Głosów

Głosowanie
TAK

3 Lat temu

1

Głosowanie

Głosowanie
NIE (koniec ankiety)

3 Lat temu

1 możliwych do oddania głosów

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

2. Czy uważa PAN/PANI, że włączenie właśnie tego obiektu do sieci w ramach Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego jest dobrym wyborem?

 

2

Głosów

Głosowanie
Tak

3 Lat temu

Komentarze (0)
1

Głosowanie

Głosowanie
NIE

3 Lat temu

Komentarze (0)
0

Głosów

Głosowanie
Powinno się wybrać inny obiekt (jaki?) [wpisz w komentarzach]

3 Lat temu

Komentarze (0)
1 możliwych do oddania głosów

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

3. Jaka PANA/PANI zdaniem powinna być funkcja obiektu po realizacji niezbędnych prac budowlanych?

 

1

Głosowanie

Głosowanie
turystyczno-komercyjna („ruiny do zwiedzania”, obok obiekt komercyjny, np. kawiarnia, miejsca noclegowe, itp.)

3 Lat temu

Komentarze (0)
1

Głosowanie

Głosowanie
kulturalno - turystyczna (jako otwarta przestrzeń, w której mogą odbywać się imprezy plenerowe)

3 Lat temu

Komentarze (0)
1

Głosowanie

Głosowanie
turystyczna (obiekt udostępniony zwiedzającym pokazany wyłącznie jako "ruiny do zwiedzania"),

3 Lat temu

Komentarze (0)
0

Głosów

Głosowanie
kulturalna (powinna się tam mieścić jakaś instytucja kultury, np. filia muzeum, galerii, gminna jednostka kultury, miejsce na czasowe tematyczne wystawy)

3 Lat temu

Komentarze (0)
0

Głosów

Głosowanie
inna (jaka?)

3 Lat temu

Komentarze (0)
1 możliwych do oddania głosów

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

4. Czy uważa PAN/PANI, że pracami modernizacyjnymi należy objąć wyłącznie same ruiny czy również teren wokół?

 

2

Głosów

Głosowanie
zarówno teren wokół ruin jak i same ruiny

3 Lat temu

0

Głosów

Głosowanie
same ruiny

3 Lat temu

0

Głosów

Głosowanie
wyłącznie teren wokół ruin

3 Lat temu

1 możliwych do oddania głosów

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

5. Kierując się dokonanym wyborem w pkt 2 lit. a ankiety proszę aby PAN/PANI określiła jak należy zagospodarować przestrzeń wokół ruin?

Dodaj swoją odpowiedź.

Nowy:
1 możliwych do oddania głosów

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

6. Jaki ma PAN/PANI pomysł na to aby ruiny zamku oraz teren wokół mógł przyczynić się do aktywizacji obszaru gminy i zwiększyć ilość turystów odwiedzających gminę?

Wpisz swoją odpowiedź

Nowy:
1 możliwych do oddania głosów

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

7. Czy Pana/ Pani zdaniem ruiny oraz przyległy teren powinien pozostać wyłącznie w administrowaniu gminy czy dopuszczalne jest częściowe lub całościowe zlecenie administrowania podmiotowi publicznemu?

 

2

Głosów

Głosowanie
Zarówno ruiny jak i przyległy teren powinien pozostać wyłącznie w administrowaniu gminy

Administrator - 3 Lat temu

1

Głosowanie

Głosowanie
Zarówno ruiny jak i przyległy teren powinien być/ może być administrowany w porozumieniu z podmiotem prywatnym

Administrator - 3 Lat temu

0

Głosów

Głosowanie
Ruiny powinny pozostać w administrowaniu gminy, zaś przyległy teren może/ powinien być administrowany w porozumieniu z podmiotem prywatnym

Administrator - 3 Lat temu

0

Głosów

Głosowanie
Nie mam zdania

Administrator - 3 Lat temu

1 możliwych do oddania głosów

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

8. Czy PANA/PANI zdaniem obiekt po modernizacji, powinien być udostępniany wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie, czy też mogą być / powinny być pobierane jakieś opłaty?

 

1

Głosowanie

Głosowanie
w uzasadnionych przypadkach podmiot prywatny może pobierać opłaty (w jakich przypadkach?)

3 Lat temu

Komentarze (0)
1

Głosowanie

Głosowanie
w uzasadnionych przypadkach gmina może pobierać opłaty (w jakich przypadkach?)

3 Lat temu

Komentarze (0)
0

Głosów

Głosowanie
powinien być udostępniany nieodpłatnie

3 Lat temu

Komentarze (0)
1 możliwych do oddania głosów

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

9. Jakie zdaniem PANA/PANI łącznie środki finansowe może zaangażować gmina ze środków własnych w realizację przedsięwzięcia, mając na uwadze, że gmina będzie ubiegała się o dotację ze środków zewnętrznych (UE, środki krajowe itp.)?

 

1

Głosowanie

Głosowanie
do 2 mln zł

3 Lat temu

Komentarze (0)
0

Głosów

Głosowanie
do 1 mln zł

3 Lat temu

Komentarze (0)
0

Głosów

Głosowanie
do 3 mln zł

3 Lat temu

Komentarze (0)
0

Głosów

Głosowanie
inną ( większą / mniejszą) jaką

3 Lat temu

Komentarze (0)
0

Głosów

Głosowanie
nie mam zdania

3 Lat temu

Komentarze (0)
1 możliwych do oddania głosów

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

 

 

Materiały promocyjne

Tu wkrótce pojawią się materiały promocyjne

Na skróty